Zambet - Producent Betonu Beton posadzkowy Beton hydrotechniczny Zaprawy betonoweZambet jest producentem betonu towarowego, skoncentrowanym na realizacji zadań w rejonie województwa podkarpackiego.

Oczyszczalnia ścieków Trepcza

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok” realizowany przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospadoarki Komunalnej Sp. z o.o. wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko przewiduje:przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Trepczy  do przepustowości 15 000 m3/d średniodobowo, a także Stacji Uzdatniania Wody ,której projektowana wydajność wynosic będzie 12 500 m3/d.

W ramach kontraktu zawartego z Głównym Wykonawcą nasza firma dostarcza beton towarowy i hydrotechniczny w klasach C20/25 , C30/37 z zakładu Pakoszówka.

Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza1
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza2
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza3
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza4
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza5
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza6
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza7
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza8
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza9
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza11
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza12
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza13
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza14
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza15
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza16
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza17
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza18
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza19
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza20
Zambet - Oczyszczalnia ścieków Trepcza10