Zambet - Producent Betonu Beton posadzkowy Beton hydrotechniczny Zaprawy betonoweZambet jest producentem betonu towarowego, skoncentrowanym na realizacji zadań w rejonie województwa podkarpackiego.

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"

Wartość całkowita Projektu opiewa na kwotę 48 586 tys. euro z czego wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 40 126 800 tys. euro oraz 8 459 200 tys. euro pochodzi ze środków publicznych. Okres realizacji Projektu przypada na lata 2005 – 2010.

W ramach ww. projektu dostarczyliśmy beton konstrukcyjny klasy B-20 , B-25 oraz hydrotechniczny B-35 W8 F150 na bazie cementu hutniczego CEM III A 32,5 N-LH/HRS/NA przeznczonego na budowę Oczyszczalni Ścieków w Tarnowcu , Szebniach oraz Tarnowcu a także na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jaśle.

Zambet - poprawa rzeki Wisłoki
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki1
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki2
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki3
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki4
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki5
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki6
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki7
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki8
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki9
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki10
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki11
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki12
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki13
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki14
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki15
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki16
Zambet - poprawa rzeki Wisłoki17